Naujienos


 

PRIĖMIMAS

 

Gegužės 25 ir 26 d. 18 val. vyks vaikų priėmimas į muzikos mokyklą. Priimami vaikai nuo 5 metų į Ankstyvojo ugdymo programą, o nuo 7 m. į pirmą muzikos klasę. Taip pat jaunimas gali rinktis Mėgėjų ugdymo programą. Jūsų vaikų lauks įvairios pamokos: vargonai, arfa, kanklės, fortepijonas, smuikas, akordeonas, fleita, grigališkas choralas, sakralinis judesys, dainavimas, choras, solfedis, muzikos istorija, dirigavimas, tikyba. Lauksime visų mokyklos aktų salėje ;)

 

 


Moksleivių dėmesiui !

Kauno arkikatedroje bazilikoje gieda:

Gegužės 22 d. 10.30  „Giesmė“, 13.30 val. „Vaikai“

Gegužės 29 d. 10.30  „Pastoralė“, 13.30 val. „Jaunučiai“

Birželio 5 d. 10.30 Jaunučių choras

Birželio 12 d. Vaikų choras

Birželio 19 d. "Pastoralė"


 

Šioje "Musica sacra" laidoje kalbėjo mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vadimas Navickas, mokytoja Reda Dapšauskienė, mokytoja Ingrida Tarvydienė ir buvusi mokyklos mokinė ir choristė Jurgita Danilevičienė. Dalinomės apie Kauno sakralinę muzikos mokyklą. Audio įrašas po tekstu.

Laida MUSICA SACRA mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 • 2016 m. balandžio 14 d. (ketvirtadienį) 18.30 val.
  kviečiame į Kauno sakralinės muzikos mokyklos moksleivių TĖVELIŲ SUSIRINKIMĄ,
  M. Valančiaus g. 8.
  Naujasis mokyklos direktorius bažnytinės muz. mag. dr. kun.Vilius Sikorskas pristatys mokyklos viziją ir kartu su Jumis spręs mokyklos einamuosius klausimus. Lauksime Jūsų patarimų, pasiūlymų bei pageidavimų.

  Susirinkimo svečias – pranešėja, ilgametė vaikų psichologijos, brendimo tyrinėtoja ir mokslininkė doc. dr. Bronislava Grigaitė, tema: „Paauglystė – vienas iš atsakingiausių ir sunkiausių žmogaus gyvenimo etapų“. Tėveliai galės užduoti klausimus pranešėjai.


  Muzika – vienas iš būdų sukurti gerą atmosferą, turtinti vaiko dvasinį – vidinį bei emocinį – psichinį pasaulį. Kryptingas, nuoseklus muzikinis ugdymas visada duoda geriausius rezultatus, suaktyvina bendrą smegenų veiklą, ramina bei ypatingai skatina vaiko komunikabilumą (gebėjimą bendrauti ir įsilieti į supantį pasaulį).

  Labai kviečiame dalyvauti

  Mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas


  2016 m. balandžio 12 d. 18 val.

  kviečiame į Kauno sakralinę muzikos mokyklą,

  kurioje vyks muzikinė pasaka "Smuiko paslaptys muzikos šalyje".

  Visų lauksime 

  —–—–—–—–—–—– 


 

2016 m. kovo mėn. 5 d. vyko  V-as Respublikinis  tautinių muzikos instrumentų  atlikėjų  Festivalis – Maratonas, kuriame dalyvavo apie 200 mokinių  grojančių lietuvių tautiniais muzikos instrumentais (kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, skrabalais).

 

Šiame  festivalyje - maratone  puikiai pasirodė penkios kanklių klasės mokinės:

 

Urtė Gasiulytė, Henrieta Ana Tarbūnaitė, Viktorija Pareikaitė, Rūta Liekytė ir Austėja Norkūnaitė.

Jų mokytoja Dileta Kubilienė.

 

Džiaugiamės ir linkime sėkmės muzikuojant !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių tvarkaraštis:

 • Kovo mėn. 10 d., ketvirtadienį, koncertuoja "Pastoralės" choras su norvegais Prisikėlimo paminklinėje bažnyčioje
 • Kovo mėn. 16 d., trečiadienį, VDU Muzikos Akademijoje (V.Čepinskio g. 5)
 • "Pavasarinis žaismas". Dalyvauja "Giesmės " choras
 • Kovo mėn. 24 d.ketvirtadienį, Didžiojo ketvirtadienio iškilmingi liturginiai giedojimai Kauno 
 • Arkikatedroje
 • Kovo mėn. 26 d. šeštadienį, iškilmingi Velyknakčio liturginiai giedojimai
 • Kovo mėn. 27 d. sekmadienį, Iškilmingi šv. Velykų liturginiai giedojimai
 • Balandžio mėn. 9 d. 11 val. - Respublikinis "Giesmių giesmelės" festivalis. Dalyvauja jaunučių choras.
 • Balandžio mėn. 16 d. 13.30-17.00 - Respublikinės Moksleivių dainų šventės peržiūra
 • Balandžio 12 d. 18 val. Mokyklos salėje vyks edukacinė muzikinė pasaka "Smuiko paslaptys muzikos šalyje".
 • Dvarų muzika projektas. 
 • Balandžio mėn. 26 d. - koncertas JP II gimnazijoje
 • Gegužės mėn. 7 d.- Respublikinis giesmių Šv. Mergelei Marijai "MAGNIFICAT" festivalis Pažaislyje
 • Liepos mėn. 3-6 d. - Respublikinė moksleivių Dainų Šventė Vilniuje

 

  Kauno sakralinės muzikos mokyklos bendruomenė sveikina naująjį mokyklos direktorių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muz. mgr. dr. VILIUS SIKORSKAS


Kauno Sakralinės muzikos mokyklos direktorius – bažnytinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras kun. Vilius Sikorskas gimė Lazdijų raj., Jukneliškės km. Jis buvo jauniausias vaikas šeimoje, kurioje augo drauge su trimis broliais ir seserimi. 
1989 m. baigė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginės muzikos mokyklą, kurioje įgijo chorinio dirigavimo, muzikos mokytojo, solfedžio dėstytojo kvalifikacijas. Nuo pat jaunų dienų buvęs savo tėviškės bažnyčioje patarnautoju bei vargonininku pasirinko dvasininko kelią. 
1991 metais išvyko į Prancūziją, į Solesmes vienuolyną S. Pierre Abatijoje, kur prisilietė prie sakralios muzikos šaknų, mokėsi grigališkojo choralo paslapčių ir septynerius metus gyveno kontempliatyvų vienuolinį gyvenimą. Į Lietuvą sugrįžo 1998 m. su vienuolių fundatorių grupe, kartu kurė Palendrių šv. Benedikto vienuolyną (Kelmės raj.). 
2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgijo teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei tų pačių metų gruodžio 8 d. buvo įšventintas į kunigus.
2001-2003 metais dirbo pastoracinį darbą Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijoje, kurioje subūrė grigališkojo choralo grupę bei įkūrė „Ieškančiųjų pedagogų„ sambūrį.
2002-2003 m. Marijampolės O. Sukackienės pedagoginėje muzikos mokykloje dėstė liturgiją bei buvo giedojimo dėstytojas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Marijampolės filiale. 
2003 m. rudenį išvyko studijuoti į Popiežiaus teisių Sakraliosios Muzikos Institutą (Pontificium Institutum Musicæ Sacræ) Romoje, kur 2005 m. įgijo Cantu Gregoriano bakalauro laipsnį, o 2006 m. įgijo Cantu Gregoriano licenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo universitete bažnytinio meno, liturgijos ir giedojimo dėstytoju, Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose Kaune, Aleksoto šv. Kazimiero parapijoje, ėjo kapeliono pareigas. Darbų ir pareigų sūkuryje nuolat tęsė studijas. 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo pastoracinės teologijos licenciato-magistro laipsnį, pusę metų buvo išvykęs mokslinei stažuotei į Romos Šv. Cecilijos valstybinę Konservatoriją (Il Conservatorio statale S.Cecilia di Roma) pagal ERASMUS programą, 2011 m. Popiežiaus teisių Sakraliosios Muzikos Institute Romoje (Pontificium Institutum Musicæ Sacræ) aukščiausiu įvertinimu magna cum laude apgynė Cantu Gregoriano magistro laipsnį. 
2009 m. iš italų į lietuvių kalbą išvertė Athanasius Schneider knygą „Dominus est“, rengė straipsnius bei skaitė pranešimus sakralios muzikos temomis tarptautinėse konferencijose, 2010-2013 m. buvo Grigališkojo choralo savaičių (Pažaislyje, Marijampolėje) konferencijų pranešėjas bei dvasios vadovas.
Nuo 2010 m. kun. Vilius pradėjo bendradarbiauti su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru: yra Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, taip pat tapo „Marijos radijo“ bendradarbiu (laidų „Musica Sacra“ bei „Klausk drąsiai“ vedėjas). 2011 m. dirbo prie enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ išleidimo, yra įvado ir straipsnių autorius. 2012-2014 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius.
2012 m. spalio 19 d. Vytauto Didžiojo Universitete, Katalikų Teologijos fakultete apgynė daktaro disertaciją tema – „Musica Sacra“ Katalikų Bažnyčioje ir jos vertinimas Lietuvoje liturginiu požiūriu“. Tai buvo dešimtoji daktaro disertacija šiame fakultete. Disertacijoje išsamiai atskleistas Vakarų Bažnyčios liturgijos musica sacra susiformavimas ir raida tautinių kultūrų pagrindu. Remiantis Tradicija ir Bažnyčios Magisteriumu disertacijoje apibrėžiama musica sacra paskirtis, jos atlikėjai ir jų funkcijos, liturginio repertuaro pasirinkimo kriterijai, įvertinta liturginės muzikos situacija Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje.
2013 m. pradžioje išleido filmą „Uolų medus. Sakralinės muzikos takais“, kuris supažindina su liturginės muzikos istorija: nuo ištakų iki nūdienos. Kuriant filmą nebuvo apsiribota vien Katalikų Bažnyčios tradicija ir žiūrovas turi galimybę susipažinti, kaip XXI a. pradžioje gieda stačiatikiai ar evangelikai liuteronai. Tais pačiais metais pirmajame respublikiniame vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos konkurse-festivalyje „Lakštingala 2013“ (Šiauliai) buvo komisijos pirmininku.
Nuo 2013 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas, liturgijos ir meno vadovas.
Nuo 2014 m. Vilkaviškio vyskupijos Nuolatinių diakonų ruošimo centro dvasinis vadovas bei paskaitų lektorius.

Direktorius yra įvairių liturginių leidinių (apeigynų, giesmynų, CD ir kt.) rengėjas, konsultantas ir ekspertas. Aktyviai domisi Bažnytinės muzikos, liturgijos, muzikinio pedagoginio švietimo, bažnytinio meno bei dvasingumo teologijos sritimis.


Kovo 7 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mažųjų moksleivių

koncerto "Pabūkime kartu" akimirkos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kovo 10 d. Lietuvos Nepriklausomybės dienos atkūrimo išvakarėse, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje choro „LAUDAMUS“ (Norvegija ) koncertas. Choro vadovas ir dirigentas Olav Skeie. Šv. Mišiose giedos ir koncerte dalyvaus Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“, vadovė ir dirigentė Nijolė Jautakienė.

Kviečiame kartu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, klausantis bendro koncerto.

     


 Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorų

"Pastoralės" ir "Giesmės"

koncertas sanatorijoje "Eglė" 2016.02.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 "Vaikų užkimimo pirminė patikra muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklose"

Gerb. tėveliai ir mokiniai 

Mūsų mokykla dalyvauja moksliniame tyrime  "Vaikų užkimimo pirminė patikra muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklose". Mielai prašome jaunesnių klasių tėvelius ir vyresnius mokinius užpildyti šią anketą:

http://apklausa.lt/f/vaiku-disfonijos-pirmine-patikra-muzikos-ir-bendrojo-lavinimo-mokyklose-xg9dc2b/answers/new.fullpage

 

 

 

 

 

 

 Lietuvos moksleivių dainų

šventės 2016 natos ir įrašai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras "Giesmė" lapkričio 13 d. dalyvavo Tarptautinėje odontologų konferencijoje, kurioje paruošė savo koncertą. 


Video įrašas, spausti čia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Šv. Cecilijos savaitės penktadienį, 2015-11-20, 17.30

Vargonų muzikos valandėlė

”ŠLOVINU TAVE, VIEŠPATIE“

Kauno sakralinės muzikos mokyklos koplyčioje


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Turinys paskutinį kartą redaguotas: 2016 05 20

Mūsų mokykloje galite

– išmokti retų instrumentų, kurių tradicija jau labai sena:

 •  Arfa, Kanklės, Vargonai

– išskirtinės disciplinos:

 • Grigališkasis choralas
 • Sakralinis judesys

– išmokti tradicinių instrumentų, taip pat groti ansambliuose:

 • Smuikas, Fortepijonas, Fleita

– Įgyti unikalios patirties tiek asmeniškai tiek grupėje:

 • Chorinis dainavimas, nuo sakralinės muzikos garbingos tarnystės katedroje iki koncertinių kelionių, dainų švenčių, kt.
 • Vokalo pamokos
 • Dirigavimo pamokos

 

Detali informacija
apie ugdymo planus

Artimiausi renginiai

.

 

 

Kauno katedra

2016 m. sausio 17 d.
 sekmadienį gieda:
 10.30 „Pastoralė“
 13.30 Jaunučių choras